ŻYWIEC MĘSKIE GRANIE

IDENTYFIKACJA WIZUALNA / LOGO / LAYOUT
Żywiec Męskie Granie to event którego nie trzeba opisywać :)
Projekt ma na celu nie tylko rozwijanie umiejętności artystycznych, ale także kształtowanie pozytywnych wartości, takich jak: samoakceptacja, szacunek dla innych, współpraca, kreatywność i wytrwałość.

PODEJŚCIE
Przy okazji głównego rebrandingu marki Żywiec, zostałem poproszony o zaproponowanie logotypu i sposobu wykorzystania elementów graficznych głównej marki w materiałach komunikacji wizualnej Żywiec Męskie Granie.

studio ak _ brand design ︎

ADAM KIERES |  +48694947471 | studio@adamkieres.pl 
identyfikacja wizualna